Lördag, den 20 Oktober 2018
TRANSPORTREGLER
Aktuella nya regelverk och etiketter finns att beställa för omgående leverans

- ADR & RID
- DGR
- IMDG koden

Tel: 08-687 44 22
info@activesafety.se
» Beställ här!

 

ACTIVE SAFETY har kurser inom följande områden
Grundutbildningar |
Uppdatering - NYA Regelverk ADR & RID 2018 |
Säkerhetsrådgivare - SR |
Förarutbildning |
Risk- och säkerhetsutbildningar |
övriga |
» OM FARLIGT GODS UTBILDNING
» Klicka här för hela vårt kursutbud

- Anmälan direkt -

våra utbildningar hos utbildning.se

 
VARNINGSETIKETTER för farligt gods!
» För samtliga transportslag- ADR/RID, IMDG, DGR!
lq
lq
SÄKERHETSRÅDGIVARE FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

-Utbilda egen -Anlita extern

ACTIVE SAFETY tillhandahåller tjänst som Säkerhetsrådgivare för farligt gods med kompetens för samtliga transportslag eller tillhandahåller komplett utbildningsprogram som leder till examination för Säkerhetsrådgivare.